Season 1 Episode 16 episode 16

Hart of Dixie Episode 16 "Tributes & Triangles" Promo

Hart of Dixie Episode 16 "Tributes & Triangles" Promo

Here's the first promo for episode 16 of Hart of Dixie titled "Tributes & Triangles" airing next Monday on CW.