Season 2 Episode 7 episode 7

Grimm Season 2 Episode 7 “The Bottle Imp” Sneak Peek

Check out this sneak peek for Grimm, season 2 episode 7 “The Bottle Imp”!