Season 1 Episode 6 episode 6

Grimm Episode 6 "The Three Bad Wolves" Promo

Grimm Episode 6 "The Three Bad Wolves" Promo

Check out the promo for episode 6 of Grimm, "The Three Bad Wolves" airing tomorrow at its regular time on NBC.