Season 8 Episode 13 If/Then

Grey's Anatomy Season 8 Episode 13 "If/Then" Promo

Grey's Anatomy Season 8 Episode 13 "If/Then" Promo

Check out the promo for Grey's Anatomy season 8 Episode 13 "If/Then" airing two weeks from now on ABC.