Elementary Episode 20 “Dead Man’s Switch” Sneak Peek #1

12 months ago, by

April 25, 2013

Here is a sneak peek for Elementary, episode 20 “Dead Man’s Switch”.