Season 1 Episode 7 episode 7

Deception Episode 7 "Tell Me" Promo

Here's the promo for Deception episode 7 "Tell Me" airing next Monday on NBC.