CSI Season 14 Episode 2 “Take the Money and Run” Photos

7 months ago, by

September 30, 2013

"Take the Money and Run"Check out the promotional photos of CSI season 14 episode 2 “Take the Money and Run”, airing on Wednesday, Oct. 2 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on CBS.

RELATED | CSI Season 14 Episode 2 “Take the Money and Run” Guide

Source: CBS