Season 1 Episode 2 episode 2

Chicago Fire Episode 2 “Mon Amour” 2 Sneak Peeks

Enjoy these two sneak peeks for next Wednesday's Chicago Fire, episode 2 “Mon Amour”.