Season 1 Episode 11 episode 11

The Carrie Diaries Episode 11 “Identity Crisis” Sneak Peek #2

The CW has released a second sneak peek for The Carrie Diaries, episode 11 “Identity Crisis”.