Season 5 Episode 17 Fireworks

Awkward Season 5 Episode 17 "Fireworks" Sneak Peek #1

Sergio needs Sadie badly. A clip from Awkward Season 5 Episode 17 "Fireworks", airs Tuesdays at 10/9c.