Season 1 Episode 5 episode 5

Awake Episode 5 "Oregon" Promo

Check out the promo for episode 5 of Awake, titled "Oregon" airing this Thursday on NBC.