Season 1 Episode 10 episode 10

Awake Episode 10 "Slack Water" Promo

Check out the promo for Awake episode 10 "Slack Water" airing on NBC next Thursday.