Season 1 Episode 6 Legacies

Arrow Episode 6 "Legacies" Promo

Check out the first promo for Arrow episode 6 "Legacies" airing next Wednesday on CW.