Season 1 Episode 21 The Undertaking

Arrow Episode 21 "The Undertaking" Promo

Arrow is back and there's only three episodes left this season! Check out the promo for Arrow episode 21 "The Undertaking" airing next Wednesday.